Poštovani, Prodaja je ukinuta! Od početka 2020 godine, bavimo se isključivo servisiranjem klima uređaja.