Klima uređaji
Prazna korpa
Prodavnica je poslednji put ažurirana: 02.12.2022 god.
Pripremite Vaš klima uređaj za sezonu...Redovan Servis klima uređaja po ceni od 2.500 din.

Uslovi korišćenja Klimacool
washupito

Ugovor između kupca i prodavca o kupovini dobara putem internet prodavnice www.klimacool.rs

Uslovima kupovine, odnosno korišćenja internet prodavnice, definisana su pravila pri kupovini koja obezbeđuju kvalitet naše usluge i zadovoljstvo kupaca.

Prodavac: Web prodavnica www.klimacool.rs , Russtov PR Servis klima uređaja, Milana Vukosa 8, 11000 Beograd, PIB: 113001745

Kupac: Registrovani ili ne registrovani subjekat u internet prodavnici: www.klimacool.rs koji vrši porudžbinu on-line a koji plaćanje vrši, opštom uplatnicom ili preko e-bankinga, saglasan sa svim uslovima prodaje,

u daljem tekstu, Ugovor o delu/kupovini dobara:

Čl.1. Korišćenje sajta

Korisnici prihvataju korišćenje sadržaja sajta isključivo za sopstvenu upotrebu i na svoju odgovornost.

Korisnicima sajta strogo je zabranjeno korišćenje specijalizovanih programa (robota, crawlera) radi preuzimanja sadržaja sa sajta, kao i bilo kakvi hakerski napadi u cilju onesposobljavanja sajta. Nedozvoljeno korišćenje sajta smatra se kršenjem pravila i podložno je tužbi.

Čl. 2. Opšti uslovi

1. Nakon prijema narudžbe putem sajta, prodavac može izvršiti telefonsku potvrdu.
2. Nakon izvršene narudžbe putem web prodavnice od strane kupca, narudžba je neopoziva.
3. Prodavac se obavezuje da naručene proizvode isporuči ispravne i u roku predviđenim ovim ugovorom.
4. U slučaju bilo kakve promene prodavac može obavestiti kupca telefonskim putem.
5. Sve eventualne promene sem promena vezanih za isporuku se ne odnose na potvrđene narudžbe.

5a. Ukoliko je navedeno, usluga besplatne montaže ne obavezuje ni jednu stranu na saradnju.
6. Kupac je dužan da nakon izvršene porudžbine, da u roku od 2 (dva) dana, od prodavca zatraži predračun za plaćanje i u tom roku izvrši plaćanje: montaže proizvoda, dostave/isporuke proizvoda, instalacionog materijala, izlaska ekipe na teren za priključenje proizvoda/montaže. U suprotnom, proizilazi raskid ugovora.

7. Uređaji se isključivo prodaju po cenama prikazanim na sajtu:

  • ukoliko naš ovlašćeni servis kupcu izvrši ugradnju kupljenog proizvoda.
  • ukoliko kupac kupovinu uređaja vrši preko našeg Web Shop-a.

8. Ukoliko proizađe raskid ili kršenje ugovora od strane kupca, isti se u potpunosti odriče prava žalbe, povraćaja sredstava, isporuke plaćenog dobra, te bilo kakvih drugih pravnih radnji. Prodavac u nekim slučajevima može izvršiti delimičan povraćaj uplaćenih sredstava Kupcu.

8a. Grupa korišćeni proizvodi ako je ispisano/označeno na dnu artikla ili u opisu samog artikla koji se prodaje, podrazumeva da je taj proizvod korišćen, servisiran i u ispravnom stanju te da se takav i prodaje. Garancija na korišćeni proizvod je takođe ispisana u opisu proizvoda i važeća je isključivo uz obavezno servisiranje i redovno održavanje na svakih 6 meseci od strane našeg servisa, (cena održavanja i redovnog servisiranja, izlaska na teren nije uključena u cenu proizvoda)


Čl. 3. Garancija kvaliteta

1. Prodavac garantuje za kvalitet svojih proizvoda. Svi proizvodi su originalne robne marke i odgovaraju specifikaciji navedenoj na sajtu.
2. Davalac garancije, u garantnom roku, o svom trošku obezbeđuje otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizilaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim odnosno deklarisanim karakteristikama kvaliiteta proizvoda.
3. Garantni rok počinje danom prodaje uređaja, koji se unosi u garantni list.
4. Kupac gubi pravo na garanciju ako se kvar izazove nepridržavanjem datih uputstava za upotrebu i ako su na proizvodu vršene bilo kakve popravke od strane neovlašćenih lica.
5. Da bi se izbegli nesporazumi, prilikom isporuke dužnost prodavca i kupca je da izvrše pregled proizvoda i da ukažu na eventualna mehanička oštećenja, u kom slučaju će proizvod biti zamenjen.

6. Svi aparati su pod garancijom i važe prava koja su navedena u garantnom listu.
7. Za sledeće aparate obaveštavamo Vas da:
Pravo na besplatno otklanjanje kvarova u garantnom roku stičete uz uslove da je kupljeni uređaj povezan i pušten u rad od strane ovlašćenog servisera klimacool.rs i to za:

Sve ugradne aparate - klima uređaje.


8. Dolazak (izlazak na teren) servisera za priključivanje (montažu) uređaja za područje grada Beograda naplaćuje se u iznosu od 4.800 din. najkasnije 2 (dva) dana od datuma izvršene porudžbine, u suprotnom smatraće se da je kupac svojevoljno raskinuo ugovor i odustao od porudžbine, te samim tim prodavac nije u obavezi da mu izvrši povraćaj uplaćenih sredstava niti da mu kupljeno dobro isporuči.

9. Klima uređaji - garancija važi samo ako je uređaj ugradio klimacool.rs servis ovlašćen za tu vrstu posla.

Molimo Vas radi što kvalitetnije usluge da se pridržavate zadatih uputstava.

Čl. 4. Reklamacije i povraćaj robe

Reklamaciju možete ostvariti u sledećim slučajevima:

1) Reklamacija prilikom instalacije ili prvog puštanja - Ukoliko se prilikom instalacije ili prvog puštanja u rad konstatuje da je isporučeni prozvod oštećen, nekompletan, da ne odgovara specifikaciji ili je neispravan, kupac ima pravo na reklamaciju. Davalac garancije će popraviti pokvareni uređaj ili zameniti proizvod novim. Reklamacija se upućuje ovlašćenom servisu koji je izvršio montažu uređaja i puštanje u rad.
U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, KlimaCool
.rs je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj na račun korisnika kartice.

2) Reklamacija u garantom roku - Davalac garancije, dužan je da, u garantnom roku, o svom trošku obezbeđuje otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizilaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim odnosno deklarisanim karakteristikama kvaliteta proizvoda. U slučaju neizvršenja ove obaveze, davalac garancije će popraviti pokvareni uređaj.
U tom slučaju, kupac proizvod šalje u servis isključivo na adresu ovlašćenog servisa koja je upisana na garantnom listu. U slučaju slanja proizvoda u neovlašćeni servis proizvod gubi garanciju.

3) Otkazivanje/odustanak porudžbine pre isteka roka od 90 (devedeset dana) za isporuku uređaja, U slučaju otkaza porudžbine od strane kupca za koju je kupac već izvršio plaćanje, smatraće se da je kupac odustao od porudžbine, ukoliko nije izvršio plaćanje montaže, izlaska na teren ili isporuke uređaja u roku od 2 dana od dana izvršene porudžbine za kupljeni/plaćeni proizvod, te s toga proizilazi automatski raskid ugovora, samim tim prodavac nije u obavezi da mu izvrši povraćaj uplaćenih sredstava niti da mu kupljeno dobro isporuči.

4) Rok za povraćaj novca i utvrđivanje verodostojnosti onoga što je kupac naveo prilikom vraćanja robe je 60 dana od prijema robe na servis. Nakon toga, ovlašćeni servis za taj proizvod donosi odluku da li će se kupcu dati nov proizvod ili će se izvršiti povraćaj novca. Za uvažene reklamacije
Klimacool.rs u potpunosti snosi troškove transporta.

5) Da biste ostvarili pravo na reklamaciju potrebno je da:
- reklamirani proizvod donesete u servis naznačen na garantnom listu u originalnoj ambalaži
- da podnesete na uvid original garantnog lista
- da date opis neispravnosti
- nakon toga, sve informacije o statusu proizvoda koji je na servisu kupac isključivo dobija od ovlašćenog servisa gde je ostavio proizvod.


Čl.5. Privatnost podataka

Da bismo uspešno obradili Vašu narudžbinu potrebni su nam: Vaše ime i prezime, adresa, e-mail i telefon. Uz pomoć tih podataka bićemo u mogućnosti da Vam isporučimo željena dobra, kao i da Vas obavestimo o trenutnom statusu narudžbine.

U ime
Klimacool, obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o kupcima/korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u Klimacool.rs odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Pored navedenih prikupljamo, analiziramo i obrađujemo podatke o proizvodima koje naši posetioci traže i kupuju, kao i o stranicama koje posećuju. Te podatke koristimo da bismo poboljšali ponudu i izgled naših stranica, i omogućili Vam jednostavnije korišćenje, sigurniju i udobniju kupovinu.
Obavezujemo se da prikupljene podatke ne koristimo ni u koje druge svrhe.

Čl. 6. Saglasnost i promene uslova

Korišćenje naših servisa podrazumeva saglasnost korisnika sa svim navedenim na ovoj strani.
Klimacool.rs se obavezuje da ce se pridržavati svega navedenog, a sve promene uslova postaju važeće tek nakon objavljivanja na ovoj strani ili slanja email obaveštenja svim registrovanim korisnicima.

Čl. 7. Servis i montaža proizvoda

1. Radi ostvarenja garancije na kupljeni proizvod, kupac je dužan da kod prodavca vrši redovno održavanje (servisiranje) uređaja u predviđenom roku (od 5 godina) po cenovniku prodavca.

2. Redovno održavanje uređaja se posebno naplaćuje i nije uračunato u cenu uređaja ili montaže.

3. Instalacioni materijal neophodan za montažu klima uređaja kupac plaća sto posto avansno i to: minimum tri metra instalacije po jednom uređaju (važi za sve kilima uređaje), zajedno sa iznosom isporuke uređaja, iznosom montaže i dolaskom servisera za priključivanje uređaja, najkasnije 2 (dva) dana od dana izvršene porudžbine, na tekući račun prodavca po pozivu na broj koji je dobio prilikom porudžbine uređaja. Ukoliko se ispostavi da je prilikom montaže utrošeno više od tri metra instalacionog materijala (bakarne instalacije, električne instalacije i izolacionog materijala tada je kupac dužan da tu razliku plati montažerima na ruke odmah nakon izvršene montaže.

4. Besplatna montaža (ukoliko je istaknuta, navedena na web stranicama), važi samo na teritoriji sedišta prodavca.

5. Ukoliko kupac ne izvrši uplatu montaže uređaja, instalacionog materijala i iznos isporuke uređaja i dolaskom servisera za priključivanje uređaja u roku, smatraće se da je odustao/otkazao porudžbinu, te će se u tom slučaju primeniti Čl. 4. tačka 3. ovog ugovora.

6. Besplatna montaža (ukoliko je naznačena) znači da se prilikom vršenja iste ne naplaćuje rad, već samo instalacioni materijal.

Čl. 8. Prijem porudžbina

Klimacool je potpuno automatizovana internet prodavnica, te se porudžbine primaju od 00-24 časa svakim danom.

Čl. 9. Plaćanje

Plaćanje se vrši isključivo elektronskim putem preko E-bankinga.

- Ukoliko prilikom kupovine na našem sajtu odaberete opciju plaćanja "Predračun-Uplatnica", prilikom potvrđene kupovine, na Vašu E-mail adresu koju ste uneli prilikom registracije, nakon nekoliko trenutaka, stići će vam dve automatske elektronske poruke:

  • U prvoj poruci su detalji Vaše porudžbine sa trenutnim statusom,
  • Druga poruka sadrži dokument u PDF formatu: "Predračun - Uplatnica", u kome se nalaze svi potrebni detalji za plaćanje (Vaše ime i prezime ili naziv firme, adresu naručioca i adresu na koju se vrši isporuka proizvoda, novčani iznos za uplatu, broj žiro računa Inverterklime.rs na koji je potrebno izvršiti uplatu kupljenog dobra i poziv na broj na koji je kupac dobra obavezan da se pozove prilikom uplate.

- Sve dok uplata ne bude proknjižena nosi status "Nije proknjižena uplata".

- Nakon proknjižene uplate, Vaša porudžbina dobija status "Proknjižena uplata".

- Kada dostavljač ili kurirska služba otpočnu proces isporuke kupljenog dobra, tada se status porudžbine menja i glasi "Isporuka u toku".

- Ukoliko kupac ne izvrši uplatu za porudžbinu u naznačenom roku ili ukoliko poručeni proizvod nemamo na stanju, naručeno dobro dobija status "Poništena porudžbina".

ili

U slučaju da poručeni proizvod nismo imali na stanju, u trenutku kada je kupac izvršio porudžbinu, naš operater će kontaktirati naručioca dobra i predložiti mu neki od modela koji su dostupni.

- Ukoliko nekim razlogom kupac zahteva povraćaj uplaćenih novčanih sredstava za plaćeno dobro, dužan je dostaviti svoje podatke (Ime i prezime, adresu i broj tekućeg računa sa nazivom banke) na koji će mu biti uplaćen iznos koji potražuje. Krajnji rok za povraćaj novčanih sredstava je 90 dana od datuma podnošenja zahteva za povraćaj. U tom slučaju, status porudžbine će glasiti "Refundirana porudžbina"

- Preko Vašeg naloga koji ste registrovali na našem Web-Shop-u, možete On-Line pratiti status Vaše porudžbine, videti kada je Vaša uplata proknjižena i kada je kupljeno dobro dobilo status isporuke.

- O svakoj promeni statusa za kupljeno dobro, prodavac će obavestiti kupca putem E-mail adrese koju je kupac uneo prilikom registracije na Klimacool.rs

Čl. 9a. Cenovnik usluga

- Montaža klima uređaja 9 i 12-tice - 12.000 dinara/kom.

- Montaža klima uređaja 18-tice - 18.000 dinara/kom.

- Montaža klima uređaja 24-ke - 24.000 dinara/kom.

Cene instalacionog materijala za montažu klima uređaja (po uređaju):

Svaki započeti metar instalacije naplaćuje se po sledećim cenama:

- Instalacioni materijal za montažu po svakom započetom dužnom metru (uključuje el. instalaciju, bakarne cevi, armaflex izolaciju) za 12.000 BtU - 2.600 dinara

- Instalacioni materijal za montažu po svakom započetom dužnom metru (uključuje el. instalaciju, bakarne cevi, armaflex izolaciju) za 18.000 BtU - 2.800 dinara

- Instalacioni materijal za montažu po svakom započetom dužnom metru (uključuje el. instalaciju, bakarne cevi, armaflex izolaciju) za 24.000 BtU - 3.900 dinara

- Kabl za napajanje 3x1,5 - 600 din./m.

- Set šrafova i tiplova za montažu - 800 din./set

- Šuko utikač monofazni - 500 din./kom.

- Dodatno bušenje rupe Ø55mm (ukoliko postoji potreba) - 3.600 din./kom.

  • nosači spoljne jedinice - 2000 din./par

  • crevo za odvod kondenzata - 400 din./m.
  • nosači produženi od rosfraja (nerđajući čelik) (par): 5.400 dinara - *opciono

- Visinski radovi (sa upotrebom velikih merdevina, dizalice ili alpinističke opreme - na visinama iznad 2,5 metra od čvrste podloge) - od 16.000 din.

- Demontaža starog klima uređaja - od 8.600 din. (u zavisnosti od pristupačnosti uređaja)

Napomena: minimalna propisana dužina instalacije iznosi 3 metra.

Čl. 10. Isporuka

Isporuka na teritoriji cele Srbije, tarifira se 12.500 dinara/kom. do kućnog broja (bez nošenja uređaja do stambene jedinice).

Isporuka za područje grada Beograda, tarifira se 5.500 dinara/kom.do kućnog broja (bez nošenja uređaja do stambene jedinice).

U rokove isporuke ne ubrajaju se neradni dani (Vikend, godišnji odmor i državni praznici).

Kupac dobra je dužan da u prethodno dogovoreno vreme bude na adresi na kojoj se vrši isporuka.

Kupac ne može lično u prostorijama Klimacool.rs preuzeti kupljeni proizvod kada je proizvod kupio preko Web-Shop-a, već će se kupcu taj proizvod dostaviti (u najkasnijem roku do 90 radnih dana) na adresu koju je uneo u formular prilikom kupovine.

*Ukoliko kupac ne bude u dogovoreno vreme na datoj adresi tada će sa prodavcem napraviti novi dogovor oko ponovne isporuke u neko drugo vreme ili drugog dana nakon čega će kupac u tom slučaju za uslugu prevoza kupljenog dobra nadoknaditi prodavcu dodatni iznos od 10.500,00 dinara.

Čl. 11. Rokovi montaže kupljenih proizvoda

1. O rokovima za ugradnju, prodavac i kupac dogovaraju termin i usklađuju vreme, tek nakon izvršene uplate od strane kupca za tu vrstu usluge u predviđenom roku.

2. Kupac isporuku i ugradnju uređaja plaća najkasnije 2 dana od dana izvršene porudžbine, na tekući račun prodavca po istom pozivu na broj koji je dobio prilikom porudžbine uređaja, te se tek nakon izvršene uplate dogovara termin za montažu uređaja.

__

Ukoliko između kupca i prodavca postoji drugačiji, poseban ugovor, tada sve gore navedeno nije od posebne važnosti.

Kupac je prilikom vršenja porudžbine pročitao, razumeo i prihvatio sve gore navedeno, te se ima smatrati da je Ugovor zaključen.

Hvala na poverenju.

Klimacool.rs


O
Kontakt
2.500 din. Pogledaj ponudu
Akcija!!! Redovan servis Klime sa čišćenjem i dezinfekcijom