Klima uređaji
Prazna korpa
Prodavnica je poslednji put ažurirana: 21.03.2023 god.
Pripremite Vaš klima uređaj za sezonu...Redovan Servis klima uređaja po ceni od 2.500 din.

Zašto klima kaplje unutra?

Postoji nekoliko razloga zbog čega se dešava da klima uređaj kaplje u prostoriju gde se nalazi unutrašnja jedinica...

-zapušeno kondez crevo

-savijen ili potopljen vrh kondez creva u vodu

-nedostatak gasa (freona) u sistemu

-kondez crevo je puklo

-kadica za skupljanje vode je oštećena

 

Moramo znati da prilikom hlađenja, unutrašnja jedinica kondezuje vodu na isparivaču koja se skuplja u kadici i prirodnim padom ide kroz kondez (odvodno) crevo. Često se dešava da se odvodno crevo začepi zbog dva razloga. Prvi razlog je taj da se u kondenz crevu se napravi muljni čep ili u kondenz crevo uđe insekt, najčešće stršljen gde polaže svoje larve. Da bi sami rešili taj problem uzmete vrh kondenz creva iz unutrašnje jedinice i povučete kao da vadite gorivo iz rezervoara. Nije poželjno duvati kroz crevo unutra jer može voda koja stoji u kadici da ošteti elektroniku klima uređaja ili zid.

Veoma je bitno da kondenz crevo ima prirodni i slobodni pad iz unutrašnje jedinice. Sam vrh kondenz creva ne sme biti potopljen u vodu, jer stvori vazdušni čep i onemogući protok vode.

Usled nedostatka gasa u sistemu dešava se da se stvara led na isparivaču unutrašnje jedinice. Podignuti poklopac na unutrašnij jedinici i pogledati ispod filtera da li ima leda na isparivaču.

Kod nekih klima uređaja fabričko kondenz crevo je lošeg kvaliteta, pa ako još i nije bandažirano, usled mraza i toplog vremena dolazi do pucanja.

 

U unutrašnjoj jedinici klima uređaja postoji kadica za skupljanje vode. Dešava se ,ali ne često, da dođe do naprsnuća kadice, što prouzrokuje curenje vode u unutrašnjost stana.

2.500 din. Pogledaj ponudu
Akcija!!! Redovan servis Klime sa čišćenjem i dezinfekcijom