Klima uređaji
Prazna korpa
Prodavnica je poslednji put ažurirana: 21.03.2023 god.
Pripremite Vaš klima uređaj za sezonu...Redovan Servis klima uređaja po ceni od 2.500 din.

Česta pitanja i odgovori

Klima ne greje i ne hladi?!

To je jedano od najčešćih pitanja korisnika klima uređaja i da li vlasnici mogu sami da otklone kvar. U takvim slučajevima prvo što se mora pogledati su zadate komande na daljinskom upravljaču. Komanda "MODE" je zadavanje rada klima uređaja, ako želite hlađenje tada treba na displeju daljinskog bude "COOL" ili pahuljica snega i temperatura zadata treba da bude niža nego u prostoru gde je unutrašnja jedinica. Da bi bili sigurni, zadajte temperaturu na daljinskom upravljaču na najnižu moguću, od 16°C i sačekajte 5 minuta. Pogledajte spoljnju jedinicu, da li se čuje rad kompresora i rad ventilatora. Ako radi, a klima ne hladi, problem je u nedostatku gasa u sistemu. Sami kvar ne možete otkloniti, već pozovite klima servis.

Često se dešava  da kompresor ne radi, a ventilator spoljnje jedinice radi. Kvar može biti neispravnost kondenzatora kompresora ili neispravnost kompresora. Ako ne radi ventilator spoljnje jedinice, a radi kompresor, tada može biti neispravan kondezator-elektronika unutrašnje jedinice ne šalje struju ventilatoru ili neispravan motor ventilatora.

Kada spoljnja jedinica ne pokrene ni posle 5 minuta i kada je temperatura zadata na daljinskom upravljaču niža nego u prostoriji, problem može da bude u elektronici unutrašnje jedinice jer ne šalje struju spoljnoj jedinici. Drugi problem može da bude neispravnost sonde.

Za grejanje zadati komandu na daljinskom "HEAT" ili (ikonica u obliku sunca) preko komande "MODE" i zadajte temperaturu  veću nego u prostoriji gde se nalazi unutrašnja jedinica. Da bi bili sigurni zadajte temperaturu na daljinskom na 30°C. Ventilator unutrašnje jedinice u većini slučajajeva neće odmah da počne sa radom, sve dok ne startuje kompresor i ventilator spoljnje jedinice i pritisak u cevima bude veći od 15 bar. Ako ne počinje sa radom ni posle 5 minuta rad kompresora ili ventilatora, isti problem  može biti kao kod hlađenja gde elektronika unutrašnje jedinice ne šalje spoljnjoj jedinici struju ili neispravnost sonde. Da bi klima dobro grejala potrebno je da pritisak u cevima klime bude za gas R-22 od 20 do 25 bar., a za gas R-410A od 30 do 35 bar.

Klima uređaj ne može da se uključi

Često se dešava da pokušamo da uključimo klimu na daljinski, a ona ne daje nikakav signal. Prvi Vaš korak je provera ispravniosti daljinskog upravljača. Ako se na displeju daljinskog upravljača ne pojavljuje ništa, izvadite baterije stare i zamenite ih novim. Kod nekih modela daljinskih upravljača baterije se nalaze sa prednje strane ispod poklopca, koji mora jače da se povuče na dole. U daljinski je poželjno staviti alkalne baterije, jer obične baterije zbog lošeg kvaliteta iscure i oštete elektroniku daljinskog. Proverite da li klima dobija napajanje el. energije, isključite klimu iz napona, proverite glinericom ili nekim drugim uređajem tako što će te ispitati utičnicu u koju je uređaj bio uljučen.

Ako je daljinski klime ispravan i klima dobija napajanje, podignite poklopac na unutrašnjoj jedinici klime i sa desne strane imate dugme, na koje možete da automatski startujete klimu samo sa pritiskom prsta na dugme. Ako klima počne sa radom, neispravan je senzor na elektronici unutrašnje jedinice. U tom slučaju kvar Vi sami nemožete otkloniti, već morate pozvati klima servis.

Klima neće da radi i pritiskom na dugme, kvar na Vašoj klimi na elektronici, neispravnost trafoa, osigurača ili procesora. Popravku ne možete uraditi sami, već morate pozvati klima servis.

2.500 din. Pogledaj ponudu
Akcija!!! Redovan servis Klime sa čišćenjem i dezinfekcijom